Varsity Boys Soccer 2018-19 Roster

No.: 2 Giovanni Anderson full bio Giovanni Anderson Cl.: 2020
No.: 3 Max Seo full bio Max Seo Cl.: 2022
No.: 5 Octavio Escobedo full bio Octavio Escobedo Cl.: 2021
No.: 7 Alex Cruz full bio Alex Cruz Cl.: 2020
No.: 10 Johan Juanico full bio Johan Juanico Cl.: 2020
No.: 11 Gabriel Silva full bio Gabriel Silva Cl.: 2020
No.: 12 Timi Adams full bio Timi Adams Cl.: 2021
No.: 14 Erubriel Rodriguez full bio Erubriel Rodriguez Cl.: 2019
No.: 15 Matt Oberholtzer full bio Matt Oberholtzer Cl.: 2020
No.: 16 Ben Rincon full bio Ben Rincon Cl.: 2020
No.: 17 Kevin Ambrocio full bio Kevin Ambrocio Cl.: 2022
No.: 18 Chase Copeland full bio Chase Copeland Cl.: 2019
No.: 19 Brandon Sydnor full bio Brandon Sydnor Cl.: 2020
No.: 20 Yoav Ben Bassat full bio Yoav Ben Bassat Cl.: 2022
No.: 21 David Androsh full bio David Androsh Cl.: 2019
No.: 23 Pedro Ortega full bio Pedro Ortega Cl.: 2019
No.: 26 Drew Johnson full bio Drew Johnson Cl.: 2021
No.: 30 Danny Raymon full bio Danny Raymon Cl.: 2022