Girls Tennis 2017-18 Roster

Anais Acree full bio Anais Acree Cl.: 2020
Mallory Arrigo full bio Mallory Arrigo Cl.: 2020
Bonnie Brown full bio Bonnie Brown Cl.: 2019
Lauren Cohn full bio Lauren Cohn Cl.: 2021
Elizabeth Goines full bio Elizabeth Goines Cl.: 2018
Arden McCord full bio Arden McCord Cl.: 2021
Maggie Regier full bio Maggie Regier Cl.: 2020
Rachel Staley full bio Rachel Staley Cl.: 2018